Monografia

Badanie funkcjonalne stawu biodrowego w przypadku zmian zwyrodnieniowych

Staw biodrowy jest ważnym elementem narządu ruchu kończyny dolnej. Dzięki stosunkowo dużej ruchomości i silnej stabilności zapewnianej przez struktury mięśniowo-więzadłowe może przenosić duże obciążenia występujące podczas chodzenia, biegania i innych aktywności ruchowych. Ze względu na budowę anatomiczną i biomechanikę narażony jest na zmiany degeneracyjno-zwyrodnieniowe. Istnieje szereg różnorodnych metod leczenia, które każdorazowo powinny być poprzedzane prawidłową diagnostyką stawu. W pracy przedstawiono zasady i sposób przeprowadzenia badania stawu biodrowego (oglądanie, badanie palpacyjne, badanie zakresu ruchów i siły mięśni, przeprowadzenie testów klinicznych) z uwzględnieniem składowych obejmujących badanie funkcjonalne w oparciu o wybrane kwestionariusze (kwestionariusz Harrisa, kwestionariusz HOOS), oraz ich omówienie. Testy funkcjonalne są przydatnym narzędziem umożliwiającym ocenę stawu biodrowego, a w przypadku narastających zmian zwyrodnieniowych i konieczności ich leczenia mogę w łatwy sposób służyć monitorowaniu procesu leczenia usprawniającego.