Monografia

Znaczenie badania ultrasonograficznego w pracy fizjoterapeuty

Znaczenie badania ultrasonograficznego w pracy fizjoterapeuty

Różnorodność stosowanych przez fizjoterapeutę metod i technik pracy z pacjentem wpływa na efektywność terapii. Wybranie określonej metody wiąże się z właściwie postawioną diagnozą, która poprzedzona jest testami klinicznymi oraz procedurami powszechnie stosowanymi....

Znaczenie badania ultrasonograficznego w pracy fizjoterapeuty

Ocena sprawności fizycznej u dzieci ze spektrum autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym występującym we wczesnym okresie rozwojowym. Charakteryzuje się wycofaniem z rzeczywistości, brakiem lub zaburzeniami mowy, słabą łącznością uczuciową oraz niechęcią do nawiązywania kontaktów. Pomimo opisywanych w literaturze...

Znaczenie badania ultrasonograficznego w pracy fizjoterapeuty

Efektywna komunikacja i wsparcie pacjenta w wieku podeszłym

Ważną grupę pacjentów w dzisiejszym świecie stanowią osoby starsze. Wiek podeszły to czas różnego rodzaju ograniczeń oraz trudności, które występują zarówno w sferze somatycznej, jak i w sferze psychicznej. Umiejętność zrozumienia człowieka starszego, a także...