Monografia

Zerwanie ścięgna Achillesa – przyczyny, objawy kliniczne, metody leczenia i profilaktyka zapobiegająca urazom

Wpływ hiperbarii tlenowej na terapię dzieci ze spektrum autyzmu

 Wstęp. Autyzm charakteryzuje komplet zaburzeń wczesnorozwojowych cechujących się nieprawidłowościami w obszarze komunikacji społecznej, brakiem lub ubogim za­interesowaniem otoczeniem czy też ubóstwem oraz stereotypowością powyższych zachowań. Jedną z dostępnych...

Zerwanie ścięgna Achillesa – przyczyny, objawy kliniczne, metody leczenia i profilaktyka zapobiegająca urazom

Przyczyny, rodzaje i poziomy amputacji kończyn dolnych

Amputacja jest zabiegiem chirurgicznym, który polega na usunięcia fragmentu lub części ciała, który uległ trwałemu uszkodzeniu bez możliwości odtworzenia jego funkcji poprzez tradycyjne metody leczenia. Zabiegi amputacji należą do najstarszych i były wykonywane już w...

Zerwanie ścięgna Achillesa – przyczyny, objawy kliniczne, metody leczenia i profilaktyka zapobiegająca urazom

Podstawy refleksoterapii. Ogólne koncepcje refleksoterapii

W pracy zostały omówione podstawowe założenia ogólnej koncepcji refleksoterapii. Podkreślono, że relacje odruchowe stosowane przez RT charakteryzują się obecnością na ciele człowieka pewnych funkcjonalnie aktywnych obszarów - biologicznie aktywnych punktów (BAP) lub...

Zerwanie ścięgna Achillesa – przyczyny, objawy kliniczne, metody leczenia i profilaktyka zapobiegająca urazom

Osoba niepełnosprawna fizycznie – potrzeby fizyczne i społeczne, cz.I

Niepełnosprawność wpływa na różne sfery życia człowieka: fizyczną, psychiczną, mentalną i duchową. Kształtuje też jego tożsamość i charakter. Wymaga zmierzenia się z własną słabością i własną siłą woli, gdyż „wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się...

Zerwanie ścięgna Achillesa – przyczyny, objawy kliniczne, metody leczenia i profilaktyka zapobiegająca urazom

Ocena równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi

Nowotwór złośliwy piersi to choroba, która dotyka głównie kobiety. Obecnie istnieje wiele metod leczenia, a jedną z nich jest leczenie chirurgiczne. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest operacja oszczędzająca pierś i mastektomia. Resekcja piersi często zaburza...