Monografia

Ćwiczenia usprawniające rękę spastyczną opracowane w oparciu o metodę Ester Cotton

Sprawność kończyny górnej jest niezwykle ważna w wykonywaniu czynności precyzyjnych ręki, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Pozwala to pacjentowi na zachowanie niezależności w wykonywaniu prostych i złożonych czynności życia codziennego.

W pracy przedstawiono wybrane ćwiczenia usprawniające rękę spastyczną w oparciu o metodę Ester Cotton. Ćwiczenia te mają na celu: usprawnienie koordynacji ruchowej kończyn górnych, podniesienie jakości chwytu i czynności manualnych ręki, wyrównanie zaburzeń czucia powierzchniowego i głębokiego, kształtowanie wzorca rotacji zewnętrznej w stawie barkowym, supinacji przedramienia, zgięcia grzbietowego w stawie nadgarstkowym,