Monografia

Czy terapia mięśniowo powięziowa okolicy obręczy barkowej może być stosowana jako forma odnowy biologicznej

Wstęp. Obciążenia związane z aktywnością fizyczną powinny być wspierane procesami odnowy biologicznej, które mają duże znaczenie w przebiegu procesów regeneracyjnych i przywracaniu homeostazy organizmu. Brak procesów odnawiających może wiązać się z niekorzystnymi dla organizmu ludzkiego konsekwencjami.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie czy techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego, terapia tkanek głębokich i terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych mają wpływ na regenerację organizmu oraz czy mogą być stosowane jako forma odnowy biologicznej.
Materiał i metoda. W badaniu brało udział 18 pięściarzy w wieku 16–40 lat, amatorsko trenujących boks. Metodę badawczą stanowiły dwie autorskie ankiety zastosowane przed i po terapii, dotyczące subiektywnego odczucia bólu, zmęczenia, ruchomości stawu ramiennego i odczuwanego napięcia mięśni oraz pytania o odnowę biologiczną. Przeprowadzono
terapię mięśniowo-powięziową z elementami masażu tkanek głębokich i terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych okolicy obręczy barkowej — 6 30-minutowych sesji terapeutycznych w ciągu miesiąca.
Wyniki. Połowa ankietowanych stosowała odnowę biologiczną i korzystnie ocenia jej pozytywny wpływ na organizm, szczególnie zabiegów takich jak sauna i hydromasaż. U wszystkich badanych zaobserwowano spadek poziomu bólu, zmęczenia, zwiększenie ruchomości w okolicy obręczy barkowej, a także rozluźnienie tkanek w stosunku do ich poziomu sprzed terapii.
Wnioski. Zastosowane formy terapii mięśniowo-powięziowej pozytywnie wpłynęły na procesy regeneracyjne organizmu.