Monografia

Dolegliwości bólowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa u podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Szczecinie

Wstęp. W procesie starzenia w organizmie zachodzą procesy inwolucyjne, które prowadzą do obniżania sprawności fizycznej osoby starszej. Zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym kręgosłupa często są początkiem dolegliwości, które ograniczają aktywność w życiu codziennym oraz wpływają na spadek jakości życia.

Cel pracy. Celem pracy była ocena dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa u podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) nr 3 w Szczecinie.

Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 18 podopiecznych (15 kobiet i 3 mężczyzn) DDPS nr 3 w Szczecinie. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza Oswestry (ODI).

Wyniki. W grupie badanej wszyscy ankietowani mieli do czynienia z epizodami bólowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa, które w różnym stopniu ograniczały im codzienne funkcjonowanie. Niesprawność najbardziej uwidaczniała się podczas takich czynności jak: podnoszenie ciężkich przedmiotów, chodzenie oraz długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej. Średni poziom niesprawności oceniony za pomocą kwestionariusza ODI wynosił 16,56.

Wnioski. Dolegliwości bólowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa są powodem umiarkowanej niesprawności u podopiecznych DDPS nr 3 w Szczecinie. Czynnikami, które nasilają dolegliwości bólowe są: podnoszenie przedmiotów, chodzenie oraz przebywanie w pozycji stojącej.