Monografia

Działania zespołu interdyscyplinarnego w terapii astmy oskrzelowej i problemów oddechowych pochodzenia kardiologicznego wśród mieszkańców DPS – doniesienia wstępne

Astma oskrzelowa i problemy oddechowe pochodzenia kardiologicznego stanowią jedną z kilku przyczyn zgłaszania złego samopoczucia przez mieszkańców Domów Po­mocy Społecznej. Obie dolegliwości powinny być regularnie kontrolowane przez lekarzy specjalistów, a pacjenci są zobligowani do przyjmowania środków farmakologicznych. Stan chorego może polepszyć się również przez stosowanie różnego rodzaju ćwiczeń. W badaniu zaproponowano trening oddechowy, którego celem było sprawdzenie możliwości zwiększenia wydolności fizycznej. Uczestniczki ćwiczyły dwa razy w tygod­niu. Przed rozpoczęciem treningów i po ich zakończeniu wykonano test 6-minutowe­go marszu. Określono w ten sposób, jaką odległość są w stanie przejść osoby badane w ciągu 6 minut spokojnego chodu. Ocenie podlegało również zmęczenie po wysiłku, mierzone w skali Borga. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych ocenić można, że większe postępy zrobiły osoby cierpiące na duszność pochodzenia kardiologicznego. W przypadku chorych na astmę oskrzelową wyniki były mniej widoczne, zaś u jednej osoby nastąpiło skrócenie odległości, którą była zdolna przejść. Mimo to rekomen­dowane jest dalsze prowadzenie ćwiczeń i cykliczne monitorowanie wartości ciśnienia tętniczego, tętna oraz odległości marszu.