Monografia

Efektywna komunikacja i wsparcie pacjenta w wieku podeszłym

Ważną grupę pacjentów w dzisiejszym świecie stanowią osoby starsze. Wiek podeszły to czas różnego rodzaju ograniczeń oraz trudności, które występują zarówno w sferze somatycznej, jak i w sferze psychicznej. Umiejętność zrozumienia człowieka starszego, a także prowadzenia właściwej z nim komunikacji wpływa na efektywność wsparcia do przezwyciężania różnego rodzaju przeciwieństw wynikających z podeszłego wieku. Zagadnienie spotkania, rozmowy oraz wsparcia stanowi bardzo ważny temat zarówno dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, jak i dla tych, którzy na co dzień spotykają się i pracują z osobami starszymi.