Monografia

Fizjoterapia i terapia zajęciowa u 60-letniej pacjentki z chorobą Creutzfeldta-Jacoba

Wstęp. Choroba Creutzfeldta-Jacoba (CJD) jest schorzeniem rzadkim i nieuleczalnym. Dotąd nie opracowano standardów postępowania w zakresie rehabilitacji u pacjentów cierpiących na to schorzenie.

Cel pracy. Praca ma charakter kazuistyczny i przedstawia schemat postępowania rehabilitacyjnego zastosowanego u 60-letniej pacjentki z CJD.

Materiał i metoda. A.L. przebywała na oddziale rehabilitacyjnym przez 21 dni. Oceny sprawności funkcjonalnej dokonano przy pomocy skali Barthel i skali Tinetti. U pacjentki zastosowano ćwiczenia oddechowe, rozciągające, koordynacyjne, równoważne i stymulujące funkcje poznawcze.

Wyniki. Przed rehabilitacją pacjentka uzyskała 95 punktów w zakresie wykonywania czynności życia codziennego i 17 punktów w skali Tinetti, co oznaczało wysokie ryzyko upadku. Nie uzyskano poprawy w zakresie wykonywania czynności życia codziennego i w zakresie chodu i równowagi po 21-dniowej rehabilitacji.

Wnioski. Wydaje się, iż rehabilitacja w przypadku choroby postępującej powinna być również oceniana pod kątem braku pogorszenia sprawności. Nadal brakuje standardów dotyczących zasad ostrożności w postępowaniu z pacjentami z CJD.