Monografia

Hallux valgus – wybrane techniki kompleksowego postępowania terapeutycznego z punktu widzenia współpracy fizjoterapeuty i podologa

W dobie starzejącego się społeczeństwa, coraz mniejszej świadomości na temat ruchu i jego wpływu na organizm oraz graniczonej dostępności do działań o charak­terze prozdrowotnym, deformacja jaką jest paluch koślawy (łac. hallux valgus, HV) jest bardzo często spotykana w gabinecie fizjoterapeutycznym i podologicznym. Tylko in­terdyscyplinarna współpraca specjalistów z różnych dziedzin (lekarza, fizjoterapeuty, podologa, dietetyka i innych) jest gwarantem wprowadzenia właściwego i komple­ksowego leczenia u chorych z HV. Do podjęcia i wdrożenia tej współpracy konieczne jest zrozumienie kompetencji oraz punktu widzenia każdego z członków tego zespołu. Teza ta leżała u podstaw napisania niniejszego artykułu, dedykowanego podologom. Au­torzy artykułu są fizjoterapeutami specjalizującymi się w terapii manualnej u pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu – w tym z HV. W niniejszym artykule przedstawiono strategię postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku HV opracowaną na podstawie doświadczenia klinicznego autorów. Przedstawiono badanie funkcjonalne pacjenta oraz możliwe formy terapii, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia zachowawczego i z podkreśleniem kluczowej roli autoterapii.