Monografia

Kompleksowa ocena geriatryczna dla potrzeb rehabilitacji

Leczenie fizjoterapeutyczne osób starszych ukierunkowane jest przede wszystkim na poprawę sprawności funkcjonalnej. Aby ocenić rezultaty terapii lub móc ją zmodyfikować, konieczne jest użycie właściwych narzędzi służących do oceny sprawności funkcjonalnej pacjenta na poziomie aktywności, utraty funkcji i uczestnictwa w życiu społecznym. Bardzo ważny jest również wywiad z pacjentem, służący wyznaczeniu priorytetów w terapii i celów terapeutycznych.