Monografia

Masaż gumową bańką chińską w profilaktyce lipodystrofii (studium przypadku)

Przeprowadzone badanie dotyczyło tak zwanego cellulitu twardego – czyli cellu­litu „młodych i szczupłych kobiet”. Badaniu poddano pacjentkę (wiek – 23 lata, BMI – 18,1), u której, przy pomocy badań termowizyjnych, stwierdzono zmiany lipodystroficzne pierwszego stopnia na górnej części ud oraz pośladków. W ciągu 6 tygodni wyko­nano 19 zabiegów masażu bańką chińską z użyciem 10-cm bańki gumowej. Jako środek poślizgowy wykorzystano mieszankę olejków: roślinnego z jojoba (97%) i eterycznego z grejpfruta (3%). Czas trwania każdego masażu wyniósł15 min (7–8 min na każde udo). Badania termowizyjne przeprowadzono przy pomocy kamery termowizyjnej Flir E6 zgod­nie ze standardami ASTM E1213-97(2009) Europejskiego Stowarzyszenia Termologiczne­go. Zastosowanie kuracji masażu bańką chińską doprowadziło do zwiększenia temper­atury badanego obszaru z 31,7–31,8°C do 32,7–33,6°C. Po serii masaży bańką chińską istotnie zmniejszyła się różnica pomiędzy maksymalną i minimalną temperaturą badanych obszarów ciała z 6,3°C do 2,7°C na tylnej powierzchni prawego uda i z 7,5°C do 5,0°C na tylnej powierzchni lewego uda, co może świadczyć o bardziej równomiernym ukrwieniu badanego obszaru ciała. Zauważono również likwidację objawów stadium I cellulitu wg kryteriów termowizyjnych.