Monografia

Nowoczesne podejście do określenia „normy psychicznej i patologii”. Etyka ustalania diagnozy psychiatrycznej

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na stan problemu określenia normy psychicznej i patologii. Przedstawiono kompendium wiedzy na ten temat, przy uwzględnieniu najbardziej wpływowych czynników kształtujących opinię lekarską na ten temat, podsumowano i omówiono poszczególne koncepcje o pojęciu normy psychicznej i patologii wiodących fachowców zagranicznych – w tym przedstawiono oficjalne stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).