Monografia

Ocena czynników opóźniających rozpoznanie i leczenie (fizjoterapia, farmakoterapia) u chorych na spondyloartropatie

Cel pracy. Celem badań było określenie czynników, które mogły spowodować opóźnienie rozpoznania u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Brak właściwego rozpoznania pozbawia chorych wczesnego rozpoczęcia leczenia, szczególnie fizjoterapii.

Chorzy i metody. Czas, który upłynął od wystąpienia pierwszych objawów choroby do ustalenia rozpoznania, określono u 50 losowo wybranych chorych – 38 na ZZSK i 12 na ŁZS. Przeprowadzono badania kliniczne, laboratoryjne i obrazowe.

Wyniki. W grupie chorych na ZZSK opóźnienie rozpoznania wynosiło najczęściej 4-9 lat, u chorych na ŁZS – 3-5 lat. Główną przyczyną było wcześniejsze, nieprawidłowe rozpoznanie „dyskopatii” i dominacja objawów zapalenia błony naczyniowej oka.

Wnioski. Świadomość, jak ważne jest wczesne rozpoznanie spondyloartropatii i zapobieganie jego opóźnieniu, powinno być naszym obowiązkiem!