Monografia

Ocena równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi

Nowotwór złośliwy piersi to choroba, która dotyka głównie kobiety. Obecnie istnieje wiele metod leczenia, a jedną z nich jest leczenie chirurgiczne. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest operacja oszczędzająca pierś i mastektomia. Resekcja piersi często zaburza statykę kręgosłupa oraz obręczy barkowej i zmienia położenie środka ciężkości ciała. Ce­lem badań była ocena poziomu równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi.

Przebadano 60 kobiet, z czego 30 zakwalifikowano do grupy badanej, a 30 do grupy kontrolnej. Grupę badaną stanowiły pacjentki po leczeniu chirurgicznym nowotworu pier­si, natomiast grupę kontrolną – kobiety zdrowe. Do oceny równowagi wykorzystano testy funkcjonalne: Functional Reach Test, test dwóch wag, the 4–Stage Balance Test, Single Leg Stance, Clinical Test of Sensory Organization and Balance (CTSIB) oraz test Tandem.

Zaobserwowano wpływ BMI na wynik testu Single Leg Stance oraz wpływ wieku na wyniki testu dwóch wag, Single Leg Stance, CTSIB oraz testu Tandem. Różnicę w poziomie równowagi kobiet z grupy badanej w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej wykazał wyłącznie test Tandem podczas chodu w tył.

Wnioski – 1. Nadmierna masa ciała niekorzystnie wpływa na zdolność utrzymania równowagi podczas stania na jednej nodze. 2. Poziom równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi jest zbliżony do poziomu równowagi kobiet zdrowych.