Monografia

Osoba niepełnosprawna fizycznie – potrzeby fizyczne i społeczne, cz.II

Niepełnosprawność wpływa na różne sfery życia człowieka. Kształtuje też jego tożsamość i charakter. Wymaga zmierzenia się z własną słabością i własną siłą woli, gdyż „wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (…)” (2 Kor 12,9). Osoba niepełnosprawna, musi odnaleźć swój klucz do szczęścia. Poniższa praca (część II) doty­czy potrzeb fizycznych i społecznych osób niepełnosprawnych i jest oparta na własnym doświadczeniu.