Monografia

Osoba niepełnosprawna fizycznie – potrzeby psychiczne i duchowe, cz. III

Pytanie o sens cierpienia towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Postawa Hioba uczy nas modlitwy do Boga, zwłaszcza wtedy, gdy cierpi się niewinnie. On nas zawsze wysłuchuje. Podczas choroby trzeba się nauczyć słuchać Boga, siebie i bliźnich. W pracy przedstawiono wybrane aspekty związane z potrzebami psychicznymi i duchowymi osoby niepełnosprawnej – oparte na własnym doświadczeniu.