Monografia

Podstawy refleksoterapii. Ogólne koncepcje refleksoterapii

W pracy zostały omówione podstawowe założenia ogólnej koncepcji refleksoterapii. Podkreślono, że relacje odruchowe stosowane przez RT charakteryzują się obecnością na ciele człowieka pewnych funkcjonalnie aktywnych obszarów – biologicznie aktywnych punktów (BAP) lub punktów akupunktury (PA). Współczesne badania ujawniły, że biologicznie aktywne punkty (BAP) mają swoje fizyczne, biofizyczne i histochemiczne (struktura tkanki) cechy. Możliwości leczenia różnych chorób poprzez oddziaływanie na poszczególne punkty powierzchni ciała tłumaczone są głębokimi interakcjami fizjologicznymi w unerwieniem narządów wewnętrznych i powierzchni ciała. Patologiczne pobudzenie z narządów wewnętrznych rozciąga się na przewodników wrażliwości skóry i powoduje bolesne odczucia w pewnych obszarach skóry. Działając w tych strefach za pomocą refleksoterapii, możemy wpływać na narządy wewnętrzne.