Monografia

Pole elektryczne i jego zastosowania w terapii – wczoraj, dziś i jutro

Pola elektryczne stanowią nieodłączny element terapii już od czasów starożytnych, a dynamika rozwoju badań nad elektrycznością na przestrzeni stuleci powodowała zawsze równie dynamiczny rozwój badań nad zastosowaniem tych odkryć w fizykoterapii. W poniższej pracy przedstawiono w skondensowanej formie historię rozwoju badań nad terapeutycznym zastosowaniem pól elektrycznych. Omówione zostały również tradycyjne i nowatorskie zastosowania prądów stałych oraz prądów zmiennych o różnych przedziałach częstotliwości w medycynie fizykalnej, jak i w medycynie estetycznej. Szczególną uwagę poświęcono fizykoterapii XXI wieku, czyli urządzeniom wspierającym terapię wykorzystującym w działaniu nowej generacji technologię cyfrową.