Monografia

Rozwój ruchowy dziecka z uwzględnieniem założeń koncepcji NDT Bobath

Rozwój dziecka nie jest stanem lecz ciągłym procesem, w którym obserwuje się wzajemny wpływ i splatania się umiejętności osiąganych w poszczególnych sferach rozwoju. W pracy zebrano i usystematyzowano informacje dotyczące rozwoju ruchowego dziecka w okresie niemowlęcym, oraz przedstawiono różnice w rozwoju ruchowym dziecka rozwijającego się prawidłowo w stosunku do dziecka z zaburzeniem rozwojowym; informacje zebrano w tabelach oraz opisano. Dodatkowo przedstawiono założenia koncepcji NDT Bobath dotyczące oceny rozwoju ruchowego i prawidłowości wykonywanych czynności przez dziecko pod kątem ustalenia programu usprawniania. W sposób graficzny przedstawiono podstawowe elementy badania przedmiotowego dotyczącego leżenie bokiem, próbę trakcyjną, podwieszenie pachowe oraz podwieszanie brzuszne; z uwzględnieniem celu badania, sposobu wykonania oraz interpretacji uzyskanych wyników.