Monografia

Udział powięzi piersiowo-lędźwiowej w generowaniu bólu dolnego odcinka pleców

W artykule przedstawiono aktualną wiedzę dotyczącą powięzi piersiowo-lędźwiowej oraz jej udziału w generowaniu bólu dolnego odcinka pleców. Przedstawiono najnowsze wyniki badań dotyczące anatomii powięzi, gdzie opisano trójwarstwową budowę warstw kolagenowych oraz udział kwasu hialuronowego w ślizgu między poszczególnymi warstwami. Ustalono, czy w świetle dotychczasowej wiedzy unerwienie powięzi w odcinku lędźwiowym występuje, czy powięź wykazuje pobudliwość oraz czy może odgrywać rolę generatora bólu dolnego odcinka kręgosłupa. W dalszej części artykułu przeanalizowano kilka koncepcji powstawania bólu odcinka lędźwiowego w świetle najnowszych badań naukowych. Opisano także mechanizmy powstawania bólu powięziowego, w szczególności powstawanie densyfikacji oraz drażnienie nocyceptywnych zakończeń nerwowych. Na koniec autor przedstawia wyniki leczenia bólu dolnego odcinka pleców przy pomocy manualnych metod pracy z powięzią.