Monografia

Wpływ peelingu chemicznego firmy Rhonda Allison na skórę

Podstawą właściwej pielęgnacji jest złuszczanie zrogowaciałego naskórka. Ten etap zabiegu pobudza skórę do regeneracji oraz zwiększa możliwości przenikania substancji ak­tywnych aplikowanych na skórę w trakcie zabiegu. Przeprowadzono badanie, które miało na celu zweryfikowanie wpływu peelingu chemicznego firmy Rhonda Allison na skórę. Do badania włączono 20 osób w 2 grupach wiekowych od 31 do 50 r.ż. Przeprowadzono wywiad kosmetyczny oraz wykluczono przeciwwskazania do wykonania serii zabiegów kosmetycznych. Do przeprowadzenia badania użyto preparatów firmy Rhonda Allison. Ko­smeceutyki zostały zastosowane na różnych rodzajach cery, tj. suchej, mieszanej, tłustej, z przebarwieniami i ze zmarszczkami. Przeprowadzone badanie miało na celu wykaza­nie, jaki wpływ na nawilżenie i gładkość skóry ma peeling chemiczny oraz wybrane pre­paraty służące do wykonania serii zabiegów kosmetycznych. Kosmeceutyki dzięki silnym, naturalnym składnikom aktywnym spowodowały skuteczną i szybką regenerację skóry. Po wykonaniu serii zabiegów kosmetycznych z użyciem peelingu chemicznego i wybranych preparatów firmy Rhonda Allison wyniki badań przedstawiają się w sposób następujący: w I grupie wiekowej (31–40 lat) wartość nawilżenia skóry u 50% osób wzrosła, u 20% osób pozostała bez zmian, u 30% osób obniżyła się. Natomiast wartość gładkości skóry u 30% osób wzrosła, u 20% osób pozostała bez zmian, u 40% osób obniżyła się. W II grupie wie­kowej (41–50 lat) wartość nawilżenia skóry u 60% osób wzrosła, u 40% osób obniżyła się. Natomiast wartość gładkości skóry u 30% osób wzrosła, u 70% osób obniżyła się. U osób włączonych do badania wartość nawilżenia skóry w I grupie wiekowej wzrosła o 50%, w II grupie wiekowej wzrosła o 60%. Natomiast wartość gładkości skóry w I grupie wiekowej wzrosła o 40%, w II grupie wiekowej wzrosła o 30%.