Pozycje wydane

Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka [nakład wyczerpany]
Autor: Carla Stecco , Małgorzata Chochowska , Marcin Wytrążek
Data wydania: 2016
Cena: 160,00 zł

Opis

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy w języku polskim i drugi na świecie Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka. Atlas ten wpisuje się w nurt coraz większego zainteresowania powięzią. Rosnąca liczba specjalistów, w tym fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, osteopatów, lekarzy czy masażystów, dostrzega znaczenie tego systemu w terapii zaburzeń czynnościowych narządu ruchu i nie tylko. Książka ta wzbogaca rynek wydawniczy o bezcenną pozycję poświęconą budowie ludzkiego ciała. Chociaż niektóre podręczniki przedstawiają budowę układu powięziowego, żaden nie omawia jego złożoności tak obszernie. Carla Stecco, chirurg ortopeda i profesor anatomii, koncentruje się na przedstawieniu układu powięziowego człowieka zarówno pod kątem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Autorka podejmuje próbę opisania układu powięziowego w sposób bardzo szczegółowy, uzupełniając swoje obserwacje licznymi fotografiami. Dzięki temu atlas jest wspaniałym uzupełnieniem edukacji w zakresie budowy ciała człowieka.

Autorka swoją pracą udowadnia, że anatomia jest żywą nauką, dzięki której ciągle zgłębiamy wiedzę praktyczną dotyczącą funkcjonowania ciała. Anatomia prezentowana na przykładach ludzkich form pozwala na lepsze zrozumienie budowy, a co za tym idzie, funkcji układu ruchu człowieka. Jest to pozycja, która wzbogaci wiedzę anatomiczną wielu praktyków zajmujących się leczeniem chorób układu ruchu. Z pewnością będzie ona wartościowa także dla tych specjalistów, którzy w procesie swojego kształcenia mieli styczność z preparatami anatomicznymi. Bardzo często preparaty te pozbawiane są elementów powięziowych, co sprawia, że wielu specjalistów zyskuje mylne wyobrażenie na temat budowy ludzkiego ciała i eliminuje z rozważań ten niezwykle fascynujący układ.
Atlas pozwala na lepsze rozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi strukturami anatomicznymi. Pokazuje, że żadna ze struktur w ciele nie jest samodzielnym bytem, a powięź jest
swego rodzaju łącznikiem, spoiwem ustalającym ich położenie. 

Przykładowo, mięśnie nie stanowią odrębnych jednostek, ale w bardzo wielu przypadkach są z sobą zespolone. Taki sposób prezentowania wiedzy anatomicznej różni się nieco od klasycznego, w którym struktury mają swój początek i koniec. Tu zauważalna jest tendencja do wskazywania ciągłości pomiędzy poszczególnymi strukturami. Spojrzenie na ludzkie ciało z perspektywy układu powięziowego, w przeciwieństwie do perspektywy stawowej, nie pozwala myśleć o nim jako o zbiorze poszczególnych obszarów. Kiedy myślimy w kategorii stawów, możemy nie dostrzec wzajemnych zależności między stawem biodrowym a stawem ramiennym, gdyż każda z tych struktur w pewnym momencie się kończy. Kiedy patrzymy na powięź, widzimy, że zarówno staw ramienny, jak i biodrowy otoczony jest tą samą powięzią i zaczynamy dostrzegać wzajemne zależności biomechaniczne. 

Upłynął już rok, odkąd rozpoczęliśmy prace nad tą fascynująca pozycją naukową – był to rok, który podarowaliśmy tej
książce i sobie nawzajem. Wydanie atlasu zbiega się w czasie z uchwaleniem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, z którą wiążemy duże nadzieje. Niech ta książka będzie wyrazem naszego
szacunku dla tej wspaniałej profesji, z którą i my związaliśmy naszą drogę zawodową. Zapraszamy do niezwykłej przygody z anatomią.