Pozycje wydane

Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Wydanie II rozszerzone
Autor: James Earls, Thomas Myers
Data wydania: 2019
Cena: 126,00 zł

Opis

Rozluźnianie powięziowe

Drugie, rozszerzone wydanie „Rozluźniania powięziowego dla równowagi strukturalnej”, którego redaktorem naukowym jest dr n. med. Małgorzata Chochowska, uzupełnia książkę o całą gamę technik, przedstawiając jednocześnie aktualny stan badań nad rolą i terapią struktur powięziowych.

Powięź

 

Powięź, biologiczny materiał otaczający mięśnie, kości oraz narządy wewnętrzne, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu naszemu ciału ruchomości oraz stabilności. Terapeuta który nauczy się inteligentnej pracy z całą różnorodnością tkanek powięziowych, posiądzie możliwość złagodzenia wielu chronicznych dolegliwości, a często będzie w stanie przynieść natychmiastową i trwałą ulgę w bólu oraz zredukować napięcia, będące przyczyną zaburzeń ruchowych.

Niniejsza wydanie oferuje szczegółowe wprowadzenie do anatomii strukturalnej oraz funkcjonalnej, jak również terapii rozluźniania powięziowego, ze szczegółowym uwzględnieniem „czytania ciała” – to jest globalnej analizy posturalnej, połączonej z kompletnym opisem technik niwelujących istniejące zaburzenia.

Autorzy książki pokazują, że praca z restrykcjami powięziowymi wymaga „innego spojrzenia, innego dotyku oraz technik dostosowanych do konkretnego rodzaju tkanki”. Z tego powodu James Earls i Thomas Myers – cieszący się światowym szacunkiem praktycy pracy z ciałem – oferują czytelnikowi wyrafinowane i złożone testy, służące badaniu związku pomiędzy strukturą anatomiczną, a funkcją, co czyni tę pozycję niezbędnym przewodnikiem każdego praktyka. Co bardzo istotne, książka zawiera 150 kolorowych fotografii, które dokładnie prezentują każdą z przedstawionych technik.

Książka jest dedykowana dla fizjoterapeutów, osteopatów, chiropraktyków, terapeutów specjalizujących się w pracy z mięśniowo-powięziowymi punktami spustowymi oraz masażystów. Umożliwia ona zdobycie wiedzy, która jest niezbędna do przeprowadzenia efektywnej terapii i wywołania u pacjenta systemowej zmiany posturalnej i funkcjonalnej.

James Earls jest dyrektorem Ultimate Massage oraz Kinesis U.K. Praktykuje Integrację Strukturalną oraz masaż w Londynie. Jest autorem książki: „Urodzony, aby chodzić” (Wydawnictwo WSEiT, 2017). Specjalizuje się w łączeniu anatomii funkcjonalnej, porównawczej oraz struktur mięśniowo-powięziowych.

Thomas Myers praktykuje Integrację Strukturalną  od ponad 40 lat w różnym otoczeniu klinicznym jak i kulturowym. Autor uznanego podręcznika „Taśmy Anatomiczne” (DB Publishing 2015) prowadzi organizację, która oferuje kształcenie ustawiczne oraz certyfikowane kursy na całym świecie.

„Co za wspaniały pomysł połączenia wiedzy i sposobu myślenia Jamesa Earlsa, z klasycznym wkładem do strukturalnej pracy z ciałem Toma Myersa. To długo oczekiwane rozwinięcie teoretycznej koncepcji Taśm Anatomicznych w formie praktycznego podręcznika. Powinni go przeczytać wszyscy specjaliści pracy z ciałem, nie tylko ci, którzy skupiają się na Integracji Strukturalnej.”

Art. Riggs, Zaawansowany Certyfikowany Rolfer i masażysta, autor książki „Masaż tkanek głębokich. Wizualny przewodnik po technikach”.

Rozluźnianie powięziowe nigdy dotąd nie zostało przedstawione tak zrozumiale i przystępnie – wspaniale zilustrowana, znakomita lektura.”

Leon ChaitowND, DO, honorowy wykładowca Uniwersytetu Westminster w Londynie, redaktor naczelny „Journal of Bodywork & Movement Therapies”.

„Wspaniale dzieło, spajające rzemiosło z nauką. Książka ta łączy wiele aspektów zmian strukturalnych z anatomiczną dokładnością. Pozwala to spojrzeć na zależności dotyczące ludzkiego ciała i na to, jak odwołują się one do tworzenia różnych wzorców, możliwych do zaobserwowania u pacjentów, a ponadto – co jest niebywale istotne – książka ta przedstawia strategie rozwiązywania powiązanych z nimi problemów.”

Dr Robert Schleip, MA, Dyrektor Projektu Badawczego Powięzi, Instytut Fizjologii Stosowanej na Uniwersytecie w Ulm, Dyrektor ds. Badań Europejskiego Towarzystwa Rolfingu.