Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu prowadzi działalność wydawniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowym oraz przyjętymi standardami wydawniczymi.

 

Wydawnictwo WSEiT zwraca szczególną uwagę na zachowanie zgodności ze standardami etycznymi opracowanymi przez organizację Committee on Publication Ethics (COPE), które zaleca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Standardy COPE mają wspierać wydawców w upowszechnianiu etycznych praktyk wydawniczych, odzwierciedlających zasady przejrzystości i uczciwości w nauce. Docelowo mają stać się międzynarodową normą i częścią akademickiej kultury wydawniczej.

Materiały COPE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zauważonych nieprawidłowości i uchybień można składać drogą elektroniczną na adres wydawnictwo@wseit.edu.pl lub tradycyjną pocztą na adres: Wydawnictwo WSEiT, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań.