Monografia

Zastosowanie kwasu salicylowego w terapii skóry trądzikowej

Trądzik pospolity jest przewlekłą chorobą skóry spowodowaną wieloma czynnikami. Jako główne przyczyny podaje się nadmierną aktywność gruczołów łojowych, zaburzenia keratyniza­cji naskórka oraz ujść gruczołów łojowych. Wtórnie dochodzi do wytworzenia stanów zapalnych spowodowanych namnażaniem się bakterii. Celem pracy była ocena skuteczności działania 40% kwasu salicylowego o pH = 2 u pacjenta z przetłuszczającą się skórą oraz licznymi zmianami zapalnymi. Materiał i metody: U 19-letniego pacjenta wykonano serię zabiegów z użyciem kwasu salicylowego. Przed zabiegami, jak i po każdym kolejnym oraz 14 dni po zakończeniu terapii badano następujące parametry: nawilżenie, natłuszczenie, aktywność gruczołów łojowych, kondycję skóry (zmiany zapalne, grudki, zaskórniki), pH oraz wrażliwość skóry. Dokonano zarówno oceny subiektywnej jak i obiektywnej. W badaniach posłużono się urządzeniem Skin Analizer, mikroskopem, bibułkami kosmetycznymi oraz paskami sprawdzającymi pH skóry. Wyko­nano również dokumentację fotograficzną. Wyniki: Badania wykazały całkowitą niwelację zmian o charakterze zapalnym. Nie uzyskano znaczącej zmiany w nawilżeniu i natłuszczeniu skóry. Jed­nak aktywność gruczołów łojowych zmniejszyła się w strefie T. Zabiegi nie wpłynęły na zmianę wrażliwości skóry. Nie uzyskano zmian wartości pH. Wnioski: Pomimo że nie uzyskano znaczącej poprawy w przetłuszczaniu się skóry oraz nie uzyskano zmniejszenia jej wrażliwości, terapia z zas­tosowaniem kwasu salicylowego korzystnie wpłynęła na wygląd skóry. Uzyskano radykalną poprawę w liczbie zmian o charakterze zapalnym, co zostało potwierdzone w dokumentacji fotograficznej.