Monografia

Ćwiczenia krótkiej stopy (SFE) jako forma przeciwdziałania płaskostopiu u dzieci

Artykuł podejmuje temat płaskostopia w kontekście wady stóp oraz rehabilitacji. Jego celem jest ukazanie powszechnie występującego u dzieci zjawiska płaskostopia, które stanowi poważny problem medyczny. Opisana została budowa anatomiczna, jak również struktura biokinematyczna stopy oraz rozwój stopy w kontekście lokomocji. Przeanalizowana została definicja płaskostopia, jego podział, przyczyny, a także metody badania. Na koniec zostały przedstawione ćwiczenia krótkiej stopy oraz możliwości przeciwdziałania tej wadzie.