Monografie

Wydawnictwo WSEiT regularnie wydaje monografie naukowe skupiające się na różnych aspektach fizjoterapii i kosmetologii.

 

Niebawem ukaże się kolejna pozycja Fizjoterapia. Kreatywność i zaangażowanie pod redakcją dr Adrianny Marii Borowicz.

 

Dla osób zatrudnionych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii publikacja artykułu w monografii nie wiąże się z żadnymi kosztami (koszty pokrywa Uczelnia). Natomiast prace osób niezatrudnionych we WSEiT będą publikowane w monografii po wpłaceniu opłaty 200,00 zł na konto:

ING Oddział w Poznaniu, 51105015201000002344676537
.