Monografia

Internetowe źródła informacji naukowej dla kosmetologów – książki

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu wybranych internetowych źródeł informacji naukowej, przeznaczonych dla kosmetologów i osób zainteresowanych rozwojem naukowym, edukacyjnym w zakresie tego kierunku. Zaprezentowano zasoby ukrytego Internetu w postaci wyszukiwarek naukowych i baz danych, które udostępniają książki w formie pełnotekstowej; pokazano jak można dobrze wykorzystać jego zasoby i usługi. Oprócz samych informacji wskazano, jak niezwykle ważne są umiejętności w zakresie efektywnego przeszukiwania zasobów internetowych, ich selekcja i określenie wartości zdobytych informacji.