Monografia

Metody oddziaływań niefarmakologicznych u pacjentów z chorobą Alzheimera

W pracy przedstawiono wybrane, niefarmakologiczne metody profilaktyki i wspomagania procesu rehabilitacji osób z chorobą Alzheimera. Kompleksowe połączenie zajęć ruchowych, hortiterapii, muzykoterapii, prawidłowo dobranej diety, a także stosowanie substancji naturalnych wraz z leczeniem farmakologicznym może stanowić zasadniczy aspekt w poprawie jakości życia zarówno pacjentów chorych na chorobę Alzheimera, jak i ich opiekunów. Udział rodziny w opiece domowej może ostatecznie przesądzić o rezultatach całego procesu terapii.