Monografia

Możliwości sprawnościowe studentek i studentów kierunku Fizjoterapia

Celem pracy była ocena poziomu sprawności fizycznej studentów fizjoterapii. Do badań wybrano słuchaczy tego właśnie kierunku studiów, ponieważ założono, iż przyszli fizjoterapeuci jako propagatorzy zdrowego stylu życia są osobami najbardziej uświadomionymi w zakresie potrzeb podejmowania różnych form aktywności fizycznej. Materiał stanowiło łącznie 109 studentów. Oceny sprawności fizycznej dokonano w oparciu o wybrane próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. W celu oceny wydolności tlenowej badanych przeprowadzono dodatkowo bieg Coopera. Na podstawie zebranych wyników badań, studentów można zaliczyć do osób o słabym, bądź przeciętnym poziomie sprawności fizycznej. Najsłabiej, zarówno wśród pań jak i panów, oceniono poziom wydolności ogólnej. W porównaniu ze studentami innych uczelni osiągnęli słabsze wyniki w większości parametrów. Należałoby rozważyć ujęcie w programie studiów większej liczby godzin zajęć sprawnościowych, a nade wszystko umotywować studentów do pozauczelnianej aktywności sportowej, by utrzymywali i poprawiali poziom możliwości ruchowych niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej.