Monografia

„Na bębenku marsza gram… Ram, tam, tam… Ram, tam, tam…” , czyli muzykoterapia jako forma wspierania rozwoju psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Mózgowe porażenie dziecięce to złożone zaburzenie postawy ciała i ruchu związane z zaburzeniami rozwojowymi niedojrzałego mózgu lub jego uszkodzeniem. Oprócz zaburzeń ruchowych u dzieci występują różnorodne problemy towarzyszące, jak zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, niepełnosprawność intelektualna, czy padaczka. Podczas przygotowywania planu rehabilitacji, oprócz głównej terapii, również można uwzględnić terapie wspomagające. Artykuł podejmuje temat muzykoterapii w kontekście wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.