Monografia

Ocena skuteczności wybranych kolejności masowania odcinków kończyny górnej za pomocą badania termowizyjnego (studium przypadku)

We współczesnej fizjoterapii współistnieje wiele szkół i systemów masażu, przede wszystkim system wschodni (indyjski, chiński itp.) i wiele odmian systemu masażu europe­jskiego (szwedzki, fiński itp.). Każdy z tych systemów ma swoje techniki i sposoby masow­ania, dyskutowana jest również kolejność masowania odcinków kończyn. O ile w klasycznym współczesnym masażu polskim całościowy masaż kończyny górnej zaczyna się od ręki, to w klasycznym masażu wschodnioeuropejskim (rosyjskim) masowanie kończyny górnej zaczy­na się od masowania obręczy barkowej. W swojej pracy chcieliśmy zbadać, w jakim stopniu kolejność masowania poszczególnych odcinków kończyny górnej może wpłynąć na stopień podwyższenia temperatury masowanego odcinka i w taki sposób przyczynić się do jej lep­szego ukrwienia. Termowizja na współczesnym etapie jej rozwoju daje nam taką możliwość. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że kolejność masowania kończyny górnej prawej i przylegającego do niej obszaru karku poskutkowała wyższą pozytywną różnicą tem­peratury maksymalnej, średniej i minimalnej niż na kończynie górnej lewej masowanej w kolejności tradycyjnej w masażu polskim (ręka – przedramię – ramię).