Monografia

Odleżyny jako istotny problem w opiece i rehabilitacji pacjenta unieruchomionego

Pacjent unieruchomiony jest jednym z najtrudniejszych wyzwań opiekuńczo-leczniczych, z jakim można się spotkać pracując w zawodach medycznych. Wymaga on nie tylko szczególnej troski ze strony lekarzy, którzy mają zaordynować odpowiednie leczenie, ale przede wszystkim znajduje się pod czujnym okiem pielęgniarzy i fizjoterapeutów, którzy dbają o jego obecny i przyszły komfort życia. Dolegliwością, która skutecznie utrudnia pacjentom bezbolesne funkcjonowanie, są odleżyny, które pojawiają się razem z chorobą wiodącą. Celem niniejszego opracowania jest próba podsumowania aktywności fizjoterapeutycznej i pielęgniarskiej skutkująca profilaktyką i leczeniem odleżyn u pacjenta unieruchomionego.