Monografia

Osoba niepełnosprawna fizycznie – potrzeby fizyczne i społeczne, cz.I

Niepełnosprawność wpływa na różne sfery życia człowieka: fizyczną, psychiczną, mentalną i duchową. Kształtuje też jego tożsamość i charakter. Wymaga zmierzenia się z własną słabością i własną siłą woli, gdyż „wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (…)” (2 Kor 12, 9). Osoba niepełnosprawna musi odnaleźć swój klucz do szczęścia. Poniższa praca dotyczy potrzeb fizycznych i społecznych osób niepełnosprawnych i jest oparta na własnym doświadczeniu.