Monografia

Pomiary wartości indukcji pola magnetycznego wzdłuż wybranych osi symetrii typowych aplikatorów stosowanych w magnetoterapii

Magnetoterapia jest zabiegiem o uznanym efekcie terapeutycznym. Na popularność zabiegów z zastosowaniem pól magnetycznych wpłynęło także pojawienie się wielofunkcyjnych urządzeń terapeutycznych, pozwalających na stosowanie przez terapeutę szerokiej gamy parametrów zabiegowych. Urządzenia te wyposażone są dodatkowo w gotowe programy terapeutyczne, które mają usprawnić pracę terapeutom. Programy te nie powinny jednak zwalniać z krytycznej oceny stanu zdrowia pacjenta oraz znajomości istoty zjawiska magnetoterapii (np. znajomości wartości indukcji aplikowanego pola magnetycznego czy kształtu impulsu). Szczególnie ważne jest, aby terapeuta znał zakres działania i zasięg pól, jakie emitują stosowane przez niego aplikatory. W tym celu przeprowadzono badania rozkładu pól magnetycznych typowych aplikatorów wzdłuż wybranych, istotnych w sensie terapeutycznym osi symetrii. Poddano też krytycznej analizie materiały reklamowe przedstawiające pola magnetyczne aplikatorów zawierające informacje niepełne lub błędy merytoryczne.