Monografia

Postrzeganie kobiet poprzez pryzmat makijażu przez osoby różnej płci i wieku

Makijaż jest korygowaniem bądź upiększaniem ciała. Stał się tak popularny, że jest on stosowany przez większość kobiet. W zależności od rodzaju makijażu może on wywoływać różne odczucia. Celem niniejszej pracy była analiza postrzegania kobiet poprzez pryzmat różnych rodzajów makijażu przez osoby różnej płci i wieku. Badanie opierało się na wyko­naniu pięciu zdjęć modelce, z czego na jednym zdjęciu była ona bez makijażu, a na czterech pozostałych została ona pomalowana zgodnie z różnymi technikami wizażu. Zdjęcia wyko­nano w standaryzowanych warunkach, stosując to samo tło i ubiór modelki. Następnie zdjęcia zostały umieszczone w ankiecie. Do nich odnosiło się siedem pytań związanych z emocjami, jakie wywołuje każdy makijaż. Na podstawie ankiet zostanie ocenione, jak postrzega się kobiety przez pryzmat makijażu w czterech grupach wyodrębnionych na podstawie wieku i płci. Wyniki: Stwierdzono, że brak makijażu wywołuje brak pewności siebie, przez co osoba pomalowana wygląda na nieśmiałą. W przypadku „make-up no make-up” zdecydowana większość ankietowanych uważa, że modelka w tym makijażu wygląda najbardziej korzystnie (I – 57,1%, II – 58%, III – 52%, IV – 28%) i młodo (I – 63,3%, II – 68%, III – 50%, IV – 76%). Ocena modelki w makijażu naturalnym jest niejednoznaczna. Modelka w makijażu kolorowym według młodszych grup wiekowych wygląda na pewniejszą siebie (40,8%, 49,3%). Starsza grupa uważa, że modelka wygląda poważnie i starzej (38%, 36%). Modelka w makijażu intensywnym była oceniona najgorzej. Według większości ankietow­anych w takim makijażu osoba wygląda niekorzystnie ( I – 83,7%, II – 85,3%, III – 36%, IV – 62%) oraz starzej. Z przedstawionych wyżej wyników wynika, że modelka w makijażu „make-up no make-up” podobała się najbardziej oceniającym, ponieważ wygląda w nim naturalnie i młodo. Modelka najgorzej jest postrzegana w skrajnych propozycjach, czyli bez makijażu oraz w makijażu najbardziej intensywnym.