Procedura recenzji

Procedura recenzji artykułów do monografii naukowych:

 

  1. Redaktor naukowy dokonuje wstępnej oceny nadesłanej pracy i wybiera recenzentów.
  2. Praca trafia do recenzentów bez danych dotyczących autorów. Możliwy wynik recenzji to:
  • recenzja pozytywna,
  • recenzja pozytywna z uwagami,
  • recenzja negatywna.
  1. Autor otrzymuje wynik recenzji (bez danych recenzentów) i jest zobowiązany do wprowadzenia ewentualnych uwag do swojej pracy w wyznaczonym terminie.
  2. Poprawioną pracę ponownie ocenia redaktor naukowy monografii.
  3. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu w monografii podejmują redaktor naukowy monografii i Redaktor Naczelny Wydawnictwa WSEiT.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu recenzji prosimy o kontakt pod adresem

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu recenzji prosimy o kontakt pod adresem