Monografia

Przyczyny niestabilności stawu kolanowego po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego i metody jej leczenia

Celem pracy jest przedstawienie metod leczenia po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego oraz omówienie budowy anatomicznej i biomechaniki stawu kolanowego ze szczególnym uwzględnieniem biomechaniki i budowy więzadła krzyżowego przedniego oraz przyczyn jego uszkodzeń. W pracy omówiono funkcję zmysłu czucia głębokiego, oraz jego lokalizację w obrębie więzadła krzyżowego przedniego, a także przyczyny i mechanizmy występujących urazów dla stawu kolanowego. W osobnym podrozdziale przedstawiono metody leczenia z uwzględnieniem postępowania operacyjnego i omówieniem rodzajów przeszczepów wykorzystywanych do rekonstrukcji, a także występujących powikłań pooperacyjnych. W podsumowaniu krótko scharakteryzowano główne założenia leczenia usprawniającego oraz w ramowy sposób zasygnalizowano o spornych elementach leczenia usprawniającego i ewolucji samego procesu usprawniania.