Monografia

Światło spolaryzowane i jego wykorzystanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze jest schorzeniem układu krążenia krwi charakteryzującym się okresowo albo stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym). Powikłaniem tego schorzenia jest uszkodzenie nerek (np. przewlekła niewydolność nerek, aż do konieczności dializy), układu krążenia (niewydolność mięśnia ser­cowego, zawał serca), a także powikłania ze strony układu nerwowego (niedokrwienny udar mózgu, zespół otępienny). Badania przeprowadzone w niniejszym artykule realizowano na przełomie 2013r i 2016r. w Instytucie Medstudio w Poznaniu. W badaniu uczestniczyły 24 oso­by w wieku 48-64 lat. Do naświetlania wykorzystano urządzenie medyczne Bioptron Compact III, którego producentem jest firma Zepter Medical International Poland. Podczas naświetlania wykorzystano filtry do zmiany długości fali światła spolaryzowanego. Na podstawie wyn­ików badań wykazano, że terapia światłem spolaryzowanym o zmiennej długości fali wraz z zastosowaniem filtrów medycznych pozwala w sposób nieinwazyjny istotnie zredukować nadciśnienie tętnicze. Ponadto stosowane filtry medyczne mogą mieć różny wpływ na redukcję nadciśnienia tętniczego – ten element wymaga podjęcia dalszych badań i analiz.