Monografia

Uszkodzenie brzuśca mięśnia dwugłowego ramienia – testy wykorzystywane w badaniu klinicznym

W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy anatomicznej i funkcji mechanicznej mięśnia dwugłowego ramienia. Podano informacje dotyczące częstości występowania urazów z podziałem na typy uszkodzeń i możliwości leczenia operacyjnego i/lub nieoperacyjnego. Celem pracy było przedstawienie wybranych testów wykorzystywanych w badaniu klinicznym mięśnia dwugłowego ramienia, które są pomocnym narzędziem w ocenie wydolności mięśnia zarówno przed jak i w trakcie leczenie. Dla potrzeb badania przedmiotowego najczęściej wykorzystuje się próbę Speeda, Yergasona oraz próbę obciążenia mięśnia dwugłowego ramienia; ponadto przedstawiono wykonywane testy do oceny funkcjonalnej mięśnia dwugłowego ramienia: test ściskania (biceps squeeze test), test haka (hook test) oraz test supinacji-pronacji. W omówieniu przedstawiono różne koncepcje dotyczące leczenia usprawniającego i czasu wprowadzania poszczególnych jego komponent, takich jak zakres ruchów, odtworzenie siły mięśni i sprawności funkcjonalnej.