Monografia

Wybrane zagadnienia profilaktyki i postępowania w zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

We wstępnej części pracy scharakteryzowano przyczyny i objawy kliniczne zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. W syntetyczny sposób omówiono główne zasady diagnostyki z uwzględnieniem nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej. W głównej części pracy przedstawiono zasady profilaktyki uwzględniające biomechanikę kręgosłupa, a także jej wpływ na zmiany przeciążeniowe w podstawowych czynnościach życia codziennego. W omówieniu przytoczono spostrzeżenia kilkunastu innych autorów badających problem dolegliwości bólowych kręgosłupa, metod leczenia, profilaktyki, a także nawrotów i postępu schorzenia. Ostatnia część pracy zawiera zbiór 14 punktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku leczenia zespołów bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, które stanowią aktualne wytyczne ujednolicające program diagnostyki i leczenia.