Monografia

Wykorzystanie testów koordynacji ruchowej w diagnostyce wybranych jednostek chorobowych

Koordynacja ruchowa jako zdolność do wykonywania złożonych ruchów dokładnie, szybko i w zmiennych warunkach stała się przedmiotem zainteresowań nie tylko specjalistów nauk o kulturze fizycznej, ale także lekarzy specjalistów różnych gałęzi medycyny.

Głównym celem pracy było przedstawienie różnorodności testów koordynacyjnych wykorzystywanych w medycynie.

W pracy przytoczone zostały przykłady stosowanych testów w: neurologii, pediatrii i onkologii, psychiatrii oraz chorobach wewnętrznych.