Monografia

Wyniki rehabilitacji osób starszych z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa

Rehabilitacja geriatryczna staje się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi medycyny. Wymusza to stale wzrastająca liczba osób w starszym wieku, postęp medycyny oraz techniki. Celem pracy była ocena skuteczności rehabilitacji osób starszych z chorobą zwyrodnieniowa kręgosłupa prowadzona przez okres 21-oraz 28-dni. Badania przeprowadzono w grupie 91 pacjentów po 60 roku życia przebywających w Uzdrowisku Solanki w Inowrocławiu. W terapii 21-dniowej badania przeprowadzono dwukrotnie – w pierwszym i ostatnim dniu leczenia. W terapii 28-dniowej w pierwszym, ostatnim, a dodatkowo w 21 dniu terapii. Ocenie poddano: dolegliwości bólowe kręgosłupa (skala VAS), ruchomość kręgosłupa (urządzenie Zebris MLS) oraz długość włókien wybranych mięśni. W celu zakwalifikowania do badania uczestnicy musieli uzyskać IADL=27 pkt oraz MMSE >27 pkt. Najsilniejsze dolegliwości bólowe występowały dla ruchu zgięcia bocznego podczas terapii 21-dniowej, natomiast w terapii 28-dniowej dla wyprostu oraz zgięcia do boku. Ruchomość mierzona urządzeniem Zebris MLS wykazała największy przyrost dla zgięcia do przodu, wyprostu oraz rotacji podczas terapii 21-dniowej oraz wyprostu i rotacji dla terapii 28-dniowej. Nie stwierdzono istotnej różnicy między wynikami uzyskanymi po 21 oraz po 28 dniach terapii. Zmiany długości mięśni dotyczyły jedynie niektórych mięśni. Fizjoterapia osób starszych z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa prowadzona w okresie zarówno 21 dni, jak i 28-dni okazała się skuteczna w zakresie zmniejszenia dolegliwości bólowych kręgosłupa, przykurczów mięśni okolicy kręgosłupa oraz kończyn dolnych.