Monografia

Znaczenie badania ultrasonograficznego w pracy fizjoterapeuty

Różnorodność stosowanych przez fizjoterapeutę metod i technik pracy z pacjentem wpływa na efektywność terapii. Wybranie określonej metody wiąże się z właściwie postawioną diagnozą, która poprzedzona jest testami klinicznymi oraz procedurami powszechnie stosowanymi. Dziś obok tradycyjnych metod diagnostycznych fizjoterapeuta może skorzystać z nowoczesnych narzędzi, które usprawniają i ułatwiają pracę z pacjentem. Wykorzystywany na zachodzie od wielu lat aparat ultrasonografii w gabinecie fizjoterapeutycznym służy do diagnozowania funkcjonalnego (Rehabilitative Ultrasound Imaging RUSI) oraz monitorowania efektów terapii. W Polsce również dostrzeżono jego zalety i w wielu gabinetach terapeuci wspomagają się tym narzędziem. Jednakże podkreślić należy, że diagnostyka kliniczna określająca schorzenie wg klasyfikacji ICD1O przekracza kompetencje zawodu fizjoterapeuty i jest zarezerwowana wyłącznie dla lekarzy specjalistów.