Monografia

Aktywność ruchowa u pacjenta po 65 roku życia z cukrzycą typu 2

Cukrzyca typu II stanowi duży problem medyczny, ekonomiczny i społeczny. Wiele osób starszych cierpi z powodu tego zespołu chorobowego przez wiele lat, co wiąże się u nich z dużym ryzykiem powikłań. W pracy przedstawiono najważniejsze zasady związane z wykorzystaniem ruchu u pacjentów po 65 roku życia z cukrzycą typu II.