Procedura wydawnicza

Wydawnictwo WSEiT wydaje publikacje specjalistyczne o tematyce zdrowotnej, medycznej czy rehabilitacyjnej.

 

 1. Pierwszym etapem jest zgłoszenie tytułu do wydania. W tym celu należy wypełnić Wniosek wydawniczy dostępny w zakładce Książki działu Informacje dla autorów i wysłać go na adres wydawnictwo@wseit.edu.pl.
 2. Wniosek wydawniczy zostaje oceniony przez Komitet Redakcyjny. O wyniku tej oceny autor zostanie powiadomiony droga elektroniczną.
 3. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, autor zostanie poproszony o przysłanie maszynopisu wraz z materiałem ilustracyjnym w wersji elektronicznej, w formacie edytowalnym.
 4. Maszynopis zostanie poddany procesowi recenzji. Wyboru recenzenta/recenzentów dokona Komitet Redakcyjny. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia pozycji do wydania.
 5. Po przyjęciu pozycji do wydania między autorem a Wydawnictwem WSEiT zostanie podpisana umowa wydawnicza uzgadniająca warunki współpracy.
 6. Wydawnictwo rozpocznie prace redakcyjne, które obejmują:
 • opracowanie redakcyjne,
 • profesjonalny skład i łamanie,
 • korektę językową,
 • korektę techniczną,
 • projekt okładki,
 1. Wydawnictwo WSEiT rozpoczyna promocję i dystrybucję publikacji za pomocą swojej strony internetowej i za pośrednictwem współpracujących księgarni.