Monografia

Połączenie wybranych leczniczych czynników fizycznych w jednym zabiegu (na przykładzie prądów stałych)

Szczególną cechą połączonych w jeden zabieg fizykalny różnych czynników fizycznych jest podwyższenie ich skuteczności przez synergistyczne działanie czynników, które są stosowane. Połączone metody fizykoterapii mają swoje zalety, które w dużym stopniu podwyższają skuteczność i zwiększają efekty terapeutyczne zabiegów w porównaniu z ich osobnym stosowaniem (kuracja równoległa dwoma i wiele czynnikami fizykalnymi). W pracy została podjęta próba usystematyzowania wieloletniego doświadczenia teoretycznego i praktycznego stosowania łączenia terapii prądami stałymi z innymi czynnika fizykalnymi w jednym zabiegu przez lekarzy-fizjoterapeutów Ukrainy, Białorusi, Rosji.