Pozycje wydane

Neuromasaż. Zdrowie i estetyka twarzy
Autor: Sława Połoczańska-Godek
Data wydania: 2021
Cena: 89,00 zł

Opis

Neuromasaż. Zdrowie i estetyka twarzy. stanowi wartościowe źródło wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej z zakresu zaburzeń czynności tkanek miękkich, układu nerwowego oraz kostnego w rejonie głowy i szyi. Autorka, przedstawiając w swojej pracy złożoność patogenezy zaburzeń w obrębie twarzy, zwraca szczególną uwagę na potrzebę współpracy w interdyscyplinarnym zespole leczniczym. (….)

Zapoznając się z treścią niniejszej monografii, dostrzegam spójność pomiędzy utrzymaniem symetrii twarzy i prawidłowej ruchomości tkankowej, a prawidłowym balansem całego ciała. Na dobrze opracowanych fotografiach ukazano istotny wpływ technik neuromasażu nie tylko na estetyczny wymiar symetrii twarzy, ale i prawidłową pracę układu nerwowego czy stomatognatycznego.

Książka neuromasaż

Polecam lekturę tej pozycji zarówno kosmetologom, którzy w praktyce zabiegowej wykorzystują wielokierunkowe podejście do zdrowia, ale także fizjoterapeutom czy osteopatom – którzy, choć znają techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego, techniki stawowe, czaszkowe, z ciekawością mogą spojrzeć na problem przeczulicy skóry głowy i twarzy pod kątem walorów estetycznych wykonywanych zabiegów. Wartości te mogą dodatkowo stanowić motywację dla pacjentów z zaburzoną czynnością nerwów czaszkowych do codziennej autoterapii.

dr hab. Sławomir Marszałek

dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta,

Prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich

Neuromasaż. Zdrowie i estetyka twarzy” jest cenną monografią napisaną przez Panią dr Sławę Połoczańską-Godek, kosmetologa, pedagoga zdrowia i specjalistę neuromasażu.  Praktyczna zastosowanie neuromasażu pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty w odniesieniu nie tylko do estetyki, ale i stanu funkcjonalnego twarzy.  

Publikacja zawiera nie tylko informacje dotyczące anatomii i fizjologii, ale także techniki nielekarskich zabiegów dotyczących twarzy oraz pokazuje, jak odpowiedzialna praca kosmetologa może się w wartościowy sposób łączyć się z procedurami stosowanymi przez lekarzy medycyny estetycznej.

Gratuluję nie tylko Pani dr Sławie Połoczańskiej-Godek autorstwa, ale także tym wszystkim którzy będą mogli zapoznać się z tym interesującym i wartościowym wydawnictwem.

dr Andrzej Ignaciuk
Prezes Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anty-Aging
Prezes Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (Union Internationale de Médecine Esthétique – UIME)

Sława Połoczańska-Godek – dr n. społ., kosmetolog, adiunkt w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. Pełni funkcję prorektora ds. wydziałowych w WSEiT. Specjalizuje się w terapii twarzy i promocji zdrowia. Od 2009r. zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem programów specjalności na kierunku studiów kosmetologia.  Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Trychologii Klinicznej i Estetycznej (ICATA).

Od 1993 r. prowadzi praktykę własną, promując koncepcję holistycznej kosmetologii i dynamicznego modelu zdrowia. Autorka książki Techniki modelowania twarzy. Teoretyczne i praktyczne aspekty naturalnego liftingu twarzy z wykorzystaniem technik masażu  Wyd. WSZUiE (2010), autorka rozdziału Imperatyw samorealizacji w obszarze wellness w: (red.) Anny Gulczyńskiej, Zawodowe i osobiste wymiary rozwoju człowieka. Perspektywa psychopedagogiczna, Wyd. Naukowe UAM, Poznań (2019), autorka rozdziału Wartości w kształceniu zawodowym na przykładzie relacji  Mistrz-Student w kosmetologii, w: (red.) Kingi Kuszak i Renaty Michalak, Nauczyciel w refleksjach i z refleksji. Wyd. Naukowe UAM (2019). Aktywnie uczestniczy w interdyscyplinarnych konferencjach naukowych w dziedzinie zdrowia i kosmetologii, autorka publikacji w czasopismach branżowych